Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Απείρανθος Νάξου - Naxos Island, Greece

Απείρανθος Νάξου (Κυκλάδες)
Την όμορφη φωτο μας έστειλε η φίλη Ειρήνη Παπαδάκη